NAJWIĘKSZA WADA

Wzorzec ten sprzyja uczniom uzdolnionym intelektualnie i skupionym na szkolnej karierze, ajednocześnie nie jest łaskawy dla uczniów o mniejszych możliwościach intelektual­nych i innych zainteresowaniach. Z tej obserwacji zrodziła się najpoważniejsza kry­tyka, z chwilągdy pedagodzy zwrócili swoje zainteresowania na potrzeby dzieci upo­śledzonych umysłowo.Największą jednak wadą, jaka wiąże się z użyciem tego wzorca w praktyce, jest chyba pomijanie przez stosujące go szkoły rozległych obszarów wiadomości, których nie daje się zakwalifikować do żadnej dyscypliny naukowej. Chodzi tu f o sferę estetyczną, humanistyczną, stosunki człowiek – społeczeństwo, przygoto­wanie zawodowe. Trudno ująć je w ramy dyscyplin naukowych, choć Phenix twier­dzi, że jest to jednak możliwe”.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że szukasz bloga poświęcanego tematyce rodziny jeśli tak to dobrze trafiłeś. Pracuje zawodowo jako doradca rodzinny i na co dzień spotykam się z problemami życia rodzinnego. Zapraszam do czytania moich wpisów i aktywnej dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)