PODZIAŁ NAUKI NA BLOKI

Wzorzec ten przewidu­je podział dnia nauki na bloki, których długość zależy od tego, ile różnych elemen­tów składa się na rdzeniowy problem. Nauczyciel odpowiada za bloki zgodne ze swoją specjalnością, przy innych pracuje jako doradca. Wzorzec uwzględnia mate­riał przedmiotowy, ale głównym jego elementem są potrzeby, problemy, zaintereso­wania wspólne wszystkim uczniom.Zalety tego wzorca są następujące: treść zostaje zintegrowana, a jednocześnie jest istotna z punktu widzenia uczniów; uczniowie aktywnie operują wiadomościa­mi; wzrasta wewnętrzna motywacja uczniów do nauki; uczniowie bezpośrednio podejmują problemy w ich mniemaniu kluczowe dla współczesnego społeczeństwa; zachęca uczniów, by traktowali społeczeństwo jako laboratorium do uczenia się; su­geruje skorzystanie z uczenia się we współpracy, a tym samym umacnia w klasie ducha demokracji.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że szukasz bloga poświęcanego tematyce rodziny jeśli tak to dobrze trafiłeś. Pracuje zawodowo jako doradca rodzinny i na co dzień spotykam się z problemami życia rodzinnego. Zapraszam do czytania moich wpisów i aktywnej dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)