SZTYWNY ROZKŁAD LEKCJI

Obecnie niewielu nauczycieli posługuje się wzorcem korelacyjnym, gdyż wy­maga on współpracy z nauczycielami innych przedmiotów. Na współpracę taką na­uczyciele nie zawsze mają czas, a w dodatku w szkole podstawowej ten sam nau­czyciel może nauczać w danej klasie wszystkich lub kilku przedmiotów. W szkołach średnich nauczyciele podzieleni są na grupy (departamenty) przedmio­towe, który to podział zachęca do izolowania się od innych grup przedmiotowych. Sztywny rozkład lekcji utrudnia zorganizowanie się kilku nauczycieli w zespół. Zresztą goni czas; trudno zooszczędzić go tyle, żeby przeznaczyć na pogłębioną na­ukę skorelowanych treści. Modułowe i elastyczne rozkłady lekcji nigdy nie przyję­ły się szeroko.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że szukasz bloga poświęcanego tematyce rodziny jeśli tak to dobrze trafiłeś. Pracuje zawodowo jako doradca rodzinny i na co dzień spotykam się z problemami życia rodzinnego. Zapraszam do czytania moich wpisów i aktywnej dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)