WYGLĄD CELÓW

Zazwyczaj rekonceptualiści nie mówią jak dokładnie mają wyglądać cele. Z ich poglądów wynika jednak to przynajmniej, że w pracy nad celami można łączyć wy­mienione podejścia, choćby odwołując się do celów operacyjnych w przypadku fragmentów lekcji, i używając celów ogólniejszych, które pozwolą umieścić lekcję w większej całości. Najważniejsza jednak dla rekonceptualistów jest krytyka obej­mująca całą dziedzinę programu i reinterpretacja społeczno-politycznych zasad działania oświaty . Pedagog musi zająć jakieś stanowisko wobec różnych podejść do formułowania celów i programów, które celom tym służą. Nawet jeśli nie będzie się dokonywać wy­boru, to i tak wypadałoby wiedzieć, jakie są możliwości, i że każde podejście opie­ra się na założeniach dotyczących szkoły, kształcenia, programu, ucznia i nauczycie­la.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że szukasz bloga poświęcanego tematyce rodziny jeśli tak to dobrze trafiłeś. Pracuje zawodowo jako doradca rodzinny i na co dzień spotykam się z problemami życia rodzinnego. Zapraszam do czytania moich wpisów i aktywnej dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)