WZORCE ZEŚRODKOWANE NA UCZNIU

Bardzo możliwe, że wraz z postępującą eksplozją informacyjną, znaczeniem programowania komputerów wzorce programów szkolnych akcentujące wiedzę proceduralną przyciągać będą coraz więcej uwagi. Są to w istocie wzorce „uczyć się, jak się uczyć”. Nie zastąpią one jednak nauczania startegii poznawczych, swoi­stych dla dyscyplin naukowych, a raczej uzupełniąje.Wszystkim programistom zależy, żeby programy były z punktu widzenia uczniów wartościowe. Na początku wieku w odpowiedzi na poczynania programi­stów, którym najbardziej zależało na materiale nauczania, liczni pedagodzy wystą­pili z tezą że to uczeń ma być centralnym punktem programu. Zwolennicy tego po­glądu, w przeważającej liczbie progresywiści, opowiedzieli się za wzorcem programu ześrodkowanym na uczniu. Wzorce te częściej spotyka się w szkołach podstawowych (klasy 0 – 6), tam bowiem nauczyciele patrzą na dziecko całościo­wo. W szkole średniej nacisk kładzie się raczej na wzorce przedmiotowe, głównie pod wpływem podręczników i kształtu uniwersyteckich programów nauczania.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że szukasz bloga poświęcanego tematyce rodziny jeśli tak to dobrze trafiłeś. Pracuje zawodowo jako doradca rodzinny i na co dzień spotykam się z problemami życia rodzinnego. Zapraszam do czytania moich wpisów i aktywnej dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)