ZDANIEM PEDAGOGÓW

Zadaniem pedagogów jest tak zorganizować pedagogiczne środowisko, żeby uczeń wyraził swoje wewnętrzne zasoby. Środowisko to ma sprzyjać naturalnemu zachowaniu się ucznia, przejawianiu empatii, szacunku dla siebie i drugich. Uczniowie, którzy znajdą się w takim środowisku, w sposób naturalny osiągną stan pełnej aktywności; potrafią decydować o swoich działaniach, podejmować je brać za nie odpowiedzialność, będą zdolni dokonywać rozumnych wyborów i sa­modzielnie obierać kierunek, a wiedza, którą zdobędą w ten sposób, sprawi, że sta­ną się uczniami krytycznymi. Potrafią zachować elastyczność i rozsądek w sytuacji problemowej, potrafią wykonywać zadania we współpracy z innymi. Ich proces so­cjalizacji nie zakłóci nabywania zdolności kierowania samym sobą: nie będą ani oczekiwać aprobaty ze strony innych ludzi, ani zabiegać o nią.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że szukasz bloga poświęcanego tematyce rodziny jeśli tak to dobrze trafiłeś. Pracuje zawodowo jako doradca rodzinny i na co dzień spotykam się z problemami życia rodzinnego. Zapraszam do czytania moich wpisów i aktywnej dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)