ŻEBY CEL MIAŁ SENS

Żeby cel miał sens i wskazywał drogę (bez względu na to, czy został osiągnię­ty), musi być wyrażony w sposób umożliwiający pomiar. Sens celu jest wprost pro­porcjonalny do możliwości zmierzenia stopnia jego osiągnięcia. Mówiąc prosto, cel operacyjny określa wyniki uczenia się w kategoriach obserwowalnego zachowania, oczekiwanego od uczniów po zakończeniu nauki.Według Magera cel kształcenia musi opisywać: 1) zachowanie ucznia, za pomo­cą którego demonstruje osiągnięcie celu; 2) warunki, w których przejawić ma to za­chowanie; 3) dopuszczalny najniższy poziom biegłości. Cel operacyjny z zakresu fizyki mógłby – zgodnie z radą Magera – mieć taką postać: „Po przerobieniu działu o  energii uczeń ma w ciągu godziny wykonać 100-zadaniowy test wyboru i odpo­wiedzieć poprawnie na 75 zadań”.

 

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że szukasz bloga poświęcanego tematyce rodziny jeśli tak to dobrze trafiłeś. Pracuje zawodowo jako doradca rodzinny i na co dzień spotykam się z problemami życia rodzinnego. Zapraszam do czytania moich wpisów i aktywnej dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)